Lovecký kalendář

Doby lovu zvěře podle Vyhlášky č. 245 a & 480 Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře

Zvěř srstnatá

01.01. - 31.12. sele a lončák prasete divokého; liška obecná
01.01. - 31.01. zajíc polní (odchytem)
16.05. - 30.09. srnec obecný
01.08. - 15.01. jelen, laň a kolouch jelena evropského; jelen, laň a kolouch jelena siky japonského,
01.08. - 31.12. muflon, muflonka, muflonče; kňour a bachyně prasete divokého*
16.08. - 31.12.  jelen, laň a kolouch jelena siky Dybovského; daněk skvrnitý, daněla, daňče
01.09. - 31.12. jelen, laň a kolouch Jelence běloocasého; srna, srnče; kozel, koza a kůzle kozy bezoárové; zajíc polní (loveckými dravci)
01.10. - 30.11.  kamzík horský, kamzice, kamzice; jezevec lesní*
01.11. - 31.12. zajíc polní*; králík divoký*
01.11 .- 29.02. kuna lesní a skalní*; ondatra pižmová

* Zvěř má stanoveny výjimky v době lovu

myslivecka-obora03.jpg

Zvěř pernatá

01.01. - 31.03. bažant obecný - (odchytem)
01.02. - 31.03. bažant obecný - kohout i slepice (odchytem v bažantnicích)
15.03. - 15.04. krocan divoký - kohout
01.07. - 29.02. straka obecná; vrána obecná
01.08. - 31.10. holub hřivnáč
16.08. - 15.01. husa polní, velká, běločelá*
01.09. - 30.11. kachna divoká, polák velký, polák chocholačka*; lyska černá*
01.09. - 31.12. bažant obecný - (loveckými dravci)
01.10. - 31.12. krocan divoký a krůta
16.10. - 15.02. hrdlička zahradní
16.10. - 15.03. bažant královský - kohout
16.10. - 31.12. bažant královský - slepice (v bažantnicích); bažant obecný - kohout; perlička obecná
16.10. - 31.01. bažant obecný - slepice (v bažantnicích)

* Zvěř má stanoveny výjimky v době lovu

myslivost09.jpg